کاهش حجم تصاویر وبسایت به کمک ابزار قدرتمند squoosh.app
کاهش حجم تصاویر وبسایت

کاهش حجم تصاویر وبسایت به کمک ابزار قدرتمند squoosh.app

در ادامه بحث سئو و افزایش سرعت سایت نیاز است تصاویر وبسایت بهینه شده و روند کاهش حجم تصاویر وبسایت را در بر بگیریم. تصاویر نقش اساسی در سرعت لود سایت دارند. پس نیاز داریم تمامی تصاویر سایت را بهینه نماییم.